Se alla

Annika Linde

Styrelseledamot, tidigare föreningens första vice ordförande. Regionfullmäktig sedan 2018, ordförande i regionens kvalitetsnämnd, Ledamot Valnämnden i Danderyds kommun, Statsepidemiolog 2005–2013, adj. professor Karolinska Institutet, ledamot valnämnden i Danderyd

Uppväxt med Jante i en socialdemokratisk småstad

Jag föddes i Skövde 1948. En småstad, med stora regementen och stora industrier och med ett socialdemokratiskt styre som utan urskillning rensade bort allt gammalt. Min pappa var lektor och senare rektor vid läroverket, min mamma hade avbrutit sina akademiska studier i Stockholm för att flytta med pappa till Skövde. Där tog hon hand om hem och 4 barn och Fredrika-Bremerförbundets lokalavdelning. När vi växt upp gjorde hon klar sin akademiska utbildning på distans. Pappa älskade skolan och skolarbetet fram till slutet på 60-talet. Då började på allvar den nivellering i jämlikhetens namn – både när det gäller undervisning och lärares status – som lett fram till dagens problemskola. Han led.

Redan när jag började skolan 1955 infördes enhetsskolan i Skövde. Vi var 33 barn från alla socialgrupper i första klass.  Alla lärde sig läsa, men vi mobbade varandra och lärarna blundade – ”så hade det ju alltid varit”. Till gymnasiet kom både stadsbarn ungdomar från den omgivande landsbygden, så också där var vi en blandad skara. Jag kände aldrig att jag passade in i någon grupp på riktigt – och jag var nog inte ensam om det. När vi samlades till fest 25 år efter studenten var det bara en från klassen som bodde kvar i Skövde. Det som verkligen fick sticka ut var en ungdomssocial fest- och oppositionskompetens – vars koder jag inte riktigt begrep. Skolan skulle vi klara, men inte för bra, speciellt inte flickorna. Jag klarade mig för bra – och var rektorns dotter. Jag stack ut på fel sätt för att bli riktigt socialt accepterad.

Jag vill att alla barn ska få rätt att sticka ut med sin egen kompetens och få stöd och acceptans för att förverkliga just sina drömmar. I grunden består världen inte av nationer, klasser eller klaner. Den består av individer som var och en behöver bli uppskattade som de är. Skolan är den gemensamma plats där alla ska få en chans att bli sedda och utveckla sina färdigheter i sin egen takt. Jag vill att skolan ska präglas av glädje över framgångar hos både kamrater och lärare och rätt stöd och förståelse för dem som inte klarar av kraven  –  inte nivellerande avundsjuka. Därför väljer jag Liberalerna.

Varför vill jag representera Liberalerna i Stockholms läns landsting?

Jag hittar min väg tack vare goda, kvinnliga ledare

Jag läste medicin i Göteborg. Där lärde jag mig studera med urskillning, och där fick jag underbara vänner som numera är som andra familj. Efter studierna flyttade jag till Stockholm och började utbildning till infektionsläkare. Jag gifte mig och fick barn – och blev alltmera stressad. Sömnlösa journätter med det ensamma nattansvaret slet mest på mig. Jag gjorde en randutbildning i virologi på Statens Bakteriologiska Laboratorium, som senare blev Smittskyddsintitutet. Andra dagen på arbetet sa en av mina två fantastiska, kvinnliga chefer: Nu ska vi titta på ett forskningsarbete år dig, Annika. I klinisk forskning, med stöd av mina goda, kvinnliga chefer, och i myndighetsarbete hittade jag hem. Jag blev adjungerad professor vid KI, avdelningschef och stadepidemiolog. Jag vart ordförande i en Europeisk virusorganisation, och jag deltog i många nationella och internationella projekt.

Som statepidemiolog fick jag hantera många smittkriser i media. Jag lärde mig att journalisternas frågor är allmänhetens frågar, och att de aldrig är dumma. Kunskap om vad som händer är grunden för att man ska kunna hantera en kris på ett rationellt sätt. Jag försökte förmedla min kunskap på ett enkelt och respektfullt sätt, och jag tror att jag lyckades.

Jag lär mig folkhälsoarbete och att skolan lägger grunden för hälsa

När jag blev 65 omvandlades Smittskyddinstutet till Folkhälsomyndighet. Under två år arbetade jag som folkhälsostrateg. Vår enhet undersökte hot mot folkhälsan och hur olika politiska partier och organisationer ville ta sig an dem. 60-80% av våra sjukvårdkostnader orsakas av livsstilssjukdomar. Den andelen måste minska om vi ska ha råd med vården i framtiden.  Jag fastnade för WHOs begrepp ”empowerment” och ”health literacy”. Egenmakt och förmåga att förstå hälsobudskap är viktigast för att kunna leva ett friskare liv. Också för hälsan, både den psykiska och den fysiska, behöver vi en bra skola.

Jag vill arbeta med Liberalerna för en effektiv sjukvård där både patienter och personal trivs

Alla kommer inte att leva sunt ur vi än gör och många sjukdomar går inte att förebygga. Även om vi minskar livsstilssjukdomarna kommer vi att behöva en bra vård för alla. De många kontakter jag har och har haft inom vården har gett mig många idéer om hur vården skulle kunna fungera bättre. Digitaliseringen upplevs ofta just nu mer som ett hinder än en tillgång p.g.a undermåliga mjuk- och hårdvaror. Liberalerna i Stockholm går i bräschen för en fungerande digitalisering som kommer att gynna vårdpersonal och patienter. Det är viktigt för patienter och för alla medarbetare i vården!

Alla utredningar visar att alla behöver en fast läkarkontakt. Att läkare känner sin patient spar tid vid varje besök. Att patienten kan välja en läkare som hen trivs med är förutsättningen för ett bra behandlingssamarbete. Jag tillhör en profession, och har i mångt och mycket fått styra över mitt och mina medarbetares arbete. Jag har ofta samarbetat bra med kloka konsulter med annan bakgrund – men jag har också blivit överkörd. Det har sällan blivit bra. Att liberalerna arbetar för valfrihet i vården och också vill stärka det professionella inflytandet över vårdarbetet är viktigt för mig.

En sköterska jag känner flyttade från en privat till en offentlig hudklinik – och förfärades av slöseriet med tid och material på sin nya arbetsplats. Eget ekonomiskt ansvar ger besparingar och innovationstänkade – men det finns en risk att det plockas russin ur kakan. Politiken måste ta ansvar för helheten, och i helheten finns för mig både privat och landstingsdriven vård. Evolutionen har drivit världen framåt – och en fungerande evolution kräver urval. Därför måste vi ha många alternativ där avarterna successivt försvinner genom frånval. Liberal valfrihet är viktig för vårdutvecklingen

Kollektivtrafiken är viktig för regionens utveckling och för vår hälsa

Jag vill att Stockholmarna nu och i framtiden ska få leva i ett liberalt samhälle och, inte minst, i en frisk miljö. Trafiken är vårt största miljöhot i Stockholm och avgaser och partiklar är ett hälsohot. En bra kollektivtrafik ger ett renare Stockholm. Liberalerna har ett bra och trovärdigt trafikprogram som jag vill stödja.

Jag vill arbeta politiskt för en hållbar framtida värld

Jag blev politiker för att dra mitt strå till stacken för en god framtida värld.

Jag är tacksam över att jag fått vara kvinna i Sverige. Jag har barn och barnbarn och jag vill att de och alla andra unga ska få samma eller ännu bättre möjligheter till trygghet, frihet och självförverkligande som jag haft. Jag vill att utvecklingen ska styras av tron på individens möljigheter, av krav och gränsdragningar när det är nödvändigt men med god vilja, tolerans och frihet som grund. Jag vill bekämpa avundsjukan som politisk drivkraft.  Därför är jag liberal politiker

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig på: annika.g.linde@gmail.com

Kontaktuppgifter

0706-508765 ...