Se alla

Bengt Sylvan

Styrelseledamot 2021 och 2019, ordförande 2001-2002, många år adjungerad till styrelsen. Kommunalråd, 1:e vice ordf. kommunstyrelsen från 2015, kommunfullmäktig sedan 1997. Gymnastikdirektör. Projektledare inom Sv. Golfförbundet

Kontaktuppgifter

0707-775691 ...