• Fortsatt oförändrade avgifter till kulturskolan och kommunalt stöd till de privata musikskolorna
  • Enprocentregeln för offentlig utsmyckning ska gälla vid ny- och ombyggnad av allmänna byggnader och platser.
  • Fortsatt kommunalt stöd till kulturföreningarna och kulturstipendier till ungdomar
  • Fortsatt kommunal skötsel av anläggningar, stöd vid ledarrekrytering och uppmuntran av aktiviteter för barn och ungdom
  • Pojkar och flickor ska ha samma tillgång till kulturaktiviteter och idrottsanläggningar och ha likvärdiga ledare
  • Värna och underhåll våra badplatser
  • Fortsätta stödja vårt rikliga föreningsliv

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.