Se alla

Kultur & fritid

Detta vill Liberalerna Danderyd på kulturens & föreningsområdet

Tillgång till kultur ger kommunens invånare ett rikare liv och kultur är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det lokala aktivitetsstödet gör att Danderyd har bland de flesta aktiviteterna för barn bland svenska kommuner. Så ska de vara även i framtiden.

  • Fortsatt oförändrade avgifter till kulturskolan och kommunalt stöd till de privata musikskolorna
  • Enprocentregeln för offentlig utsmyckning ska gälla vid ny- och ombyggnad av allmänna byggnader och platser.
  • Fortsatt kommunalt stöd till kulturföreningarna och kulturstipendier till ungdomar
  • Fortsatt kommunal skötsel av anläggningar, stöd vid ledarrekrytering och uppmuntran av aktiviteter för barn och ungdom
  • Pojkar och flickor ska ha samma tillgång till kulturaktiviteter och idrottsanläggningar och ha likvärdiga ledare
  • Värna och underhåll våra badplatser
  • Fortsätta stödja vårt rikliga föreningsliv