Se alla

Trygghet – detta vill liberalerna Danderyd

Tryggt och snyggt i Danderyd

Vi vill göra en trygg plats ännu tryggare

Pod trygg i Danderyd

VAD: Trygghetsskapande åtgärder för alla

HUR:

  • Egen polisstation bör finnas i kommunen eller större inflytande över Täbypolisens verksamhet i kommunen
  • Kommunala trygghetsvakter fr.o.m. våren 2019
  • Försöket med en trygghetsbil bemannad av frivilliga krafter permanentas samt utökas.
  • Ekonomiska förutsättningar för en utökad närvaro av de kommunala fältassistenterna.
  • Utbildning kring säkerhetsskapande åtgärder i hemmet
  • Informationspaket på den kommunala hemsidan om hur man kan göra sitt hem tryggare
  • Utbildning av hundägare i områdesbevakning
  • säkerhetsanalys av kommunal mark och kommunala anläggningar inför trygghetsskapande åtgärder utifrån en prioritering (belysning, fri sikt etc.)
  • Liberalerna är positiva till trygghetskameror på utsatta platser i kommunen.

VARFÖR: Danderyd har mycket stölder och inbrott och det gör att kommuninvånarna upplever en otrygghet i vardagen. Kopplat till stöld- och inbrottsfrekvensen i Danderyd är det uppseendeväckande lite närvaro av polisen i kommunen. Vi lever också i en otrygg tid och vi är helt beroende av elektricitet och fungerande datasystem. Invånarna behöver vara bättre förberedda inför el- eller vattenavbrott och andra kriser. Alla invånare ska känna sig trygga i kommunen!

Träffa Martin Melin, riksdagskandidat och polis 20 augusti kl 17 i vår valstuga vid Mörby Centrum, norra ingången!

https://www.facebook.com/events/571400433257038/